O nás

Společnost JJP GDPR group s.r.o. byla původně divizí společnosti Jorcon s.r.o., teprve v roce 2017 se osamostatnila, aby mohla poskytovat poradenství, služby a odborné konzultace všem subjektům, které potřebují pomoci v oblasti zpracování osobních údajů, zejména GDPR. Tato specifická služba nemá mnoho společného s hlavní činnosti firmy Jorcon (stavební firma, zejména čerpací stanice, čistírny odpadních vod, ale také se zabývá odpadovým hospodářstvím a vydává havarijní plány a provozní řády podnikům, které zacházejí s nebezpečným odpadnem) a proto jsme se rozhodli jednat pod vlastním jménem JJP GDPR group. Naši zaměstnanci jsou v této problematice specializovaní a i když je tato problematika nová, dokázali jsme se na tento zákon pečlivě připravit. Společnost se pravidelně účastní všech velkých konferencí GDPR (naposledy vedenou PS) a probíhá i pravidelné školení, jak od specializovaných firem (INTEGRA), tak i od samotných advokátů a úředníků z ÚOOÚ.

Společnost sídlí v Brně, Úvoz 508/5

Telefon: +420 777 722 720

Jaroslav Jordán

Jednatel/Senior manager společnosti

Telefon: +420 777 722 720 E-mail: poverenec@jjpgroup.cz