+420 777 722 720
poverenec@jjpgroup.cz
Úvoz 508/5, 602 00, Brno

Jaká jsou práva subjektu údajů?

EU chtělo nastolit řád pro společnosti, které obchodují s osobními údaji svých zákazníků (Facebook, Google apod.). Nařízení GDPR nastavilo přísná pravidla pro prodej osobních údajů a od 25. května už musí každá společnost mít souhlas s poskytováním jednotlivých informací.

Evropský parlament také myslel na zaměstnance. Budou mít daleko větší pravomoce než tomu bylo doposut.

Od přístího roku tedy bude mít každý subjekt, který je určitým způsobem evidován správcem určité pravomoce.

Práva pro subjekty (zákazník,zaměstnanec) bude například zákon být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se myslí zejména podání informací o účelu zpracování, totožnosti správce, příjemci osobních údajů apod.

Další práva pro subjekty jsou už hlavně podnícena aktivitou subjektu udájů. Jde zejména o právo na přístup osobních údajů, právo na opravu, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na vnést námitku, úrávo na přenositelnost a právo nebýt předmětem automatického individuálního rozhodování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *