Etapy plnění:

Společnost JJP má systematické postupy, které korespondují se všemi náležitostmi nového nařízení ochrany osobních údajů. Máme flexibilní přístup, díky kterému se zhotovení vaší GDPR připravenosti upraví v co nejkratším termínu. V rámci naší spolupráce vám sestavíme strukturní plán, který bude obsahovat jednoduché body, které společně projedeme. Pracovní smlouvy, směrnice, krizová opatření, analýza rizik, ponaučení zaměstnanců a jiné procesní či právní kroky s vámi pečlivě projdeme a poté začneme přímo vypracovávat samotnou dokumentaci.

Právní kroky:

Ze zkušeností dřívějších zakázek vám dnes dokážeme potvrdit, že polovina celkového zhotovení GDPR připravenosti tkví v právních krocích. Veškerá dokumentace společnosti si musí projít cyklem analýzy. Při analyzování jednotlivých dokumentů vyhotovíme zpětné přepsání smluv, vyhotovíme souhlasy subjektů a nastavíme vzorové podoby jednotlivých dokumentů. Během toho vystavíme správci dat jednoduchou rozvahu, kde uvedeme jednotlivé kroky zhotovení pro případné vyhotovení samotnými zaměstnanci společnosti.

Dále následuje vyhotovení vzorových smluv pro datum 25. května, kdy zkontaktujeme veškeré subjekty k další úpravě smlouvy z legislativních nařízení. Na celý tento proces bude k dispozici pověřená osoba společnosti JJP. Většinou na tuto činnost povoláváme naše právní konzultanty, nebo justičního experta.

Procesní kroky:   

Také procesní úkony jsou nevyhnutelné, pokud opravdu chcete být připraveni na nové nařízení. Nestačí jednotlivé kroky jen sepsat a mít je virtuálně na papíře, je třeba se i postarat o samotný proces dané činnosti. Všechny právní kroky z rozvahy musí být dodrženy i procesním vztahu. Je to také postupná implementace zaběhlých zvyků do nového nařízení. Nařízení GDPR v procesním řádu klade důraz na plnění jednotlivých článků. My bychom vám se vším pomohli a zavedli bychom vám co nejjednodušší cestu, jak se s nařízením vypořádat i po procesní stránce.

IT zabezpečení:

V nařízení je i zmíněna tzv. přiměřené zabezpečení, ale nikde nenajdete, co to přesně znamená. Konzultovali jsme tento problém přímo s úřadem pro ochranu osobních údajů a jsme vám také ochotni zprostředkovat software, který je potřebný pro správné plnění nařízení. Často stačí ve společnosti jen nainstalovat novější verzi operačního systému, nebo používat jiný program na čtení e-mailů.

JJP GDPR group Copyright 2017