DPO (pověřenec pro ochranu osobních údajů)

V rámci plnění nařízení GDPR je doporučeno úřadem, aby každá společnost měla svého pověřence, který plní následující úkoly:

  •  poskytování informací zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům

  • poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie

  • monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů

  •  poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35

  • spolupráce s dozorovým úřadem

  • působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci

 

Pověřenec má v náplni práce také vést průběžnou evidenci, která je povinna v obecném nařízení. Poskytuje ji jak společnosti, tak i pověřenému úřadu při kontrole.

Pro každou firmu je velmi důležité mít své osobní informace pod kontrolou, aby nedošlo k případným únikům. Kromě zabezpečení je pro náš tým nezbytné chránit také zaměstnance a zákazníky. V rámci plnění povinností nás může kdokoliv z firmy kontaktovat a my zodpovíme na veškeré otázky a problémy.

Pokud využijete našich služeb, budete mít jistotu ochrany vašich citlivých osobních údajů a následně se můžete spolehnout na závaznou podporu od externích pověřenců společnosti JJP.

JJP GDPR group Copyright 2017